— LIFE DESIGN

REFERENCE

klienti a partneři

Mezi klienty a spolupracovníky na individuálních i skupinových projektech jsou korporace jako je T-Mobile, Google, Generali, vzdělávací instituce jako Vysoká škola ekonomická v Praze a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, stejně jako mnoho soukromých firem a jednotlivců, kteří dbají na osobní rozvoj a vnímají individuální kvality jakou součást úspěšné synergie kolektivní spolupráce.

5/5
Nejlepší trenérka, kterou znám. Srozumitelná, praktická, vtipná, profesionální. Můj vzor.
woman, portrait, model-657753.jpg
5/5
Elegance, energie, jiskra. Nevídaný talent na lidi, dokonalá komunikace se skupinou.
Blog Image
5/5
Rychlá a přesná analýza toho, co člověk potřebuje. To jsem nikdy s nikým jiným nezažil.
man, smile, bold-1690965.jpg
5/5
Příklady, praxe, náročnost, mnohonásobně překročená hodnota investice. Úžasný zážitek.
man, coffee, outdoors-3803551.jpg
5/5
Nikdo mi nikdy nedal tolik ve vzdělávání a pro praxi, jako Martina.
woman, model, smile-5587219.jpg
5/5
Koučka a trenérka, která se pro učení druhých narodila. Přirozená, energická, chytrá.
girl, model, portrait-1867092.jpg

krátké čtení

…. A už se nepotřebuji podobat ostatním. Začala jsem na sebe nahlížet jako na někoho jedinečného. To mi pomohlo víc milovat sebe sama a ocenit dary, které nabízím druhým. Human Design je úžasný nástroj k poznání sebe sama.

…Human Design je velmi konkrétní, podrobný a na míru šitý. Zjistila jsem přesně, kde leží můj potenciál a jak ho maximalizovat.

… Znám teď způsob, jak uvolnit tlak, který cítím. Spolupráce má pro mě obrovskou hodnotu.

… jak se dostat do klidu, jak být charismatickým zdrojem inspirace pro ostatní.

… a nevidím své vlastní talenty, když mi lidé kolem aplaudují. To sebevědomí, že jsem správně, je nevyčíslitelné.

…. jakým se cítit šťastně a být úspěšným ve svojí pracovní roli. Sleduji impulsy, které otevírají můj potenciál, vedou mě správným směrem a chrání mě před špatnými rozhodnutími.

… že mě zná lépe než já sama. Jsem tak vděčná za toto poznání a směřování, abych mohl být tím nejlepším „já“.

…. že žiji a vedu jiné příkladem, ukazuji jim, co je možné. Je pro mě důležité vnímat svoji emoční vlnu a nenechat se strhnout k rychlému rozhodnutí. 

PŘÍBĚHY

Naučila jsem se o sobě tolik a odnesla si mnoho darů, které využívám každý den. Cítím, že teď mohu žít mnohem bohatší život, protože se znám na hlubší úrovni. Jsem více vědomá a přítomná a rozumím svým spouštěčům. Jsi úžasná duše, která mě povzbudila být zvědavá, ptát se a prozkoumávat hlouběji. Během našeho setkání jsem cítila hluboké spojení a líbí se mi, že jsme se i zasmáli. Martina je spojovacím můstkem mezi sebepoznáním a sebeřízením, vnášející silné uvědomění do světa. Je tou nejlepší průvodkyní, aby lidem pomohla pochopit, co je jejich nejlepší verze sebe sama.

Zjistila jsem, že jsem projektor a nejlépe pracuji v osobních interakcích. Nikdy jsem nerozuměla, proč potřebuji odpočinek nebo přestávky mezi prací, a vždy jsem se snažila pasovat do jiného režimu. Nyní konečně rozumím, že to je způsob, jakým nejlépe pracuji, a to mi dalo tolik prostoru a energie, abych se mohla soustředit na to, v čem jsem dobrá, a z toho prosperovat. Zjistila jsem také, že věci fungují lépe, když hodně používám svůj hlas k zpracování toho, co se děje. Nyní také rozumím, proč tak ráda mluvím! Mluvení s lidmi je způsobem, jakým rostu ve svém životě i v podnikání. Také si uvědomuji důležitost používání svého hlasu k inspiraci, učení a sdílení. Poté jsme s manželem pozvali Martinu, aby přijela a zůstala s námi v Belgii, a udělala s ním sezení Human Designu. Bylo to poprvé, co jsem ho viděla tak otevřeného k poradenství! Martina vás přijme takové, jací jste, a vytvoří důvěru uvolněným a pozitivním způsobem, soustředí se na to, aby ve vás podpořila to nejlepší, co v sobě máte. Poté Martina obešla náš dům a provedla Feng Shui změny, aby náš dům lépe podpořil naši transformaci. Obrovský dárek! Martina je spolehlivá, vášnivá a opravdu se stará.

Nejvíce na ní oceňuji její schopnost vžít se do situace, ve které se koučovaný nachází, a vést s empatií, která je její povaze vlastní. Každé sezení bylo příjemné, uvolněné, výjimečné, ale zároveň náročné. Dokázala ve mně probudit sílu a chuť k řešení dlouho potlačovaných, přehlížených a odkládaných problémů. Pod vedením Martiny jsem dokázala nalézt řešení pro situace, o kterých jsem si myslela, že jsou neřešitelné. Prostřednictvím koučinku jsem našla úctu k sobě sama, ke svým potřebám a osobním prioritám. Naučila jsem se vnímat věci z více pohledů, propojovat souvislosti a osvojila jsem si některé techniky, které mi nadále pomáhají zdolávat překážky. Myslím si, že Martina má nejen profesionální znalosti a dovednosti v oblasti koučování, ale co ji dělá bezvadnou koučkou je především její osobnost a dar v krátkém čase „zmapovat“ člověka a až „záludnými“ otázkami ho dovést tam, kam sám chce, kde se cítí dobře a kde si může sám sebe vážit. Tam jsem díky Martině dnes já.

Za tuto změnu v myšlení patří velký dík mé koučce, která mě k víře ve mně samotnou dovedla. Správně mířenými otázkami mi pomohla utřídit si myšlenky a najít ty „správné“ hodnoty, které mě motivují a naplňují energií. Sebevědomí, duševní vyrovnanost a pohoda už přišli jakoby samy. Všechna sezení byla o mých snech a ty se mi nyní plní. Martina je přátelská, chápající, absolutně mi naslouchala. To, že dokáže podpořit nadšení, udržovat pozitivní náladu během koučování a je otevřená vůči jakýmkoliv myšlenkám mne během koučování doslova nabíjelo energií. Tu teď mohu využít a vložit do realizace mých snů. Podstatnou vlastností, které si na paní Martině nesmírně vážím, je její pokora. Z vlastní pracovní praxe vím, že mnoha lektorům tato „kvalita“ chybí, bez ní však lidský přístup není možný.

Na vzájemné spolupráci oceňuji především otevřenou, vstřícnou a upřímnou komunikaci. Martina byla vždy ochotná a vstřícná při nacházení nových a smysluplných výsledků. Prostřednictvím koučinku mi pomohla nalézt mé skryté přednosti a schopnosti, které jsem se sama bála dát najevo nebo jsem o nich ani netušila. Vždy jsme dospěly k nejlepšímu výsledku při řešení otázek z různých oblastí jak mého profesionálního života, ale i otázek soukromých.

Ujasnit si životní priority a oprostit se od nepodstatných věcí, které mě zbytečně zatěžovaly. Martina mě dokázala zcela spolehlivě a profesionálně provést proměnou, kterou by mi jistě dobrá kamarádka moc přála, ale těžko by mi s ní uměla pomoci. Martinu jsem vždycky považovala za jednu z nejpracovitějších a nejschopnějších žen v okolí, ne-li vůbec tu nej, ale po naší intenzivní spolupráci se musím hluboce poklonit, protože to předčilo veškerá má očekávání. Získala jsem důvěru sama v sebe, kterou jsem tak postrádala a díky které se mi žije mnohem lehčeji a spokojeněji. S velkým DÍKY, že jsem s tebou mohla pracovat!

Pomohla mi otevřít mé zavřené mozkové šuplíky, které si v klidu dřímaly. Věděla jsem o nich, ale neměla jsem sílu je otevřít. Jen důsledným a pravidelným procesem jsem získala zpět to, o čem jsem snila. Pokud jsem si myslela, že už neexistuje žádná cesta, vždy mě vedla směrem, kde jsem získala nový úhel pohledu. Sezení mi pomohla hlavně v mém profesním životě a je to hodně znát i v soukromí. Dnes už se na spoustu věcí umím dívat s nadhledem. Martina je opravdu člověk na správném místě. Dokazuje to svým osobním a profesionálním přístupem, navíc spolupráce s ní byla ve všech směrech velmi přátelská.

Spolupracovaly jsme 3 intenzivní měsíce. Byla mi skvělou koučkou; je otevřená, vřelá a pozitivní. Vždy dokázala proniknout k podstatě věci přesně a přitom s velkou jemností a lidskostí. Umí vycítit atmosféru okamžiku a využít ji pro posun vpřed. Naše sezení byla motivující, kreativní, a přece důsledná a náročná. Děkuji Martině, že jsem si s její pomocí dokázala zmapovat oblasti svého života a nabrat směr k tomu, co je pro mne v životě důležité a také za to, že kruh, ve kterém jsem bloudila měsíce a možná i roky, vnímám dnes z letecké perspektivy…”